Boomziekten

Vrijwel elke boom kan aangetast worden door schimmels, bacteriën en insecten, wij helpen u te achterhalen om welke aantasting het gaat.

ruige weerschijnzwamInonotus hispidus

Kenmerken

Het vruchtlichaam van de ruige weerschijnzwam is plat en hoefijzervormig en komt vooral voor op wonden of afgestorven weefsel. Aan de viltige ruige bovenzijde heeft deze zwam zijn naam te danken. Deze heeft een geelbruine tot zwartbruine kleur. De onderzijde is witgelig tot grijsbruin en bij jonge exemplaren scheidt het vruchtlichaam druppels af. Het vruchtlichaam van de ruige weerschijnzwam kan 8 tot 30 cm groot worden.

Mogelijke gevolgen

De ruige weerschijnzwam veroorzaakt kernrot (wit- en/of zachtrot) en kan zich uitbreiden naar het spinthout. Door deze aantasting ontstaat een verhoogde kans op stam- of takbreuk. Afhankelijk van de boomsoort kan de zwam lang aanwezig zijn zonder grote schade te veroorzaken.

Bestrijding

Het bestrijden van de ruige weerschijnzwam is niet mogelijk. Alleen het voorkomen van schade aan stam en takken is mogelijk.