Boomziekten

Vrijwel elke boom kan aangetast worden door schimmels, bacteriën en insecten, wij helpen u te achterhalen om welke aantasting het gaat.

perenprachtkeverAgrilus sinuatus

Kenmerken

De perenprachtkever is een circa 9 mm klein koperkleurig insect waarvan de larven wit zijn. Deze larven vreten gangen onder de bast met een zigzagstructuur. Na twee jaar verpoppen de larven waarna de kevers zich een weg naar buiten vreten. Hierdoor ontstaat het kenmerkende D-vormige uitvlieggat.

Mogelijke gevolgen

De aantasting door de perenprachtkever kan uiteindelijk tot het afsterven van de boom leiden. Door de vraatgangen van de larven wordt een tak of stam geringd waardoor er geen sapstroom meer mogelijk is tussen kroon en wortels, met het afsterven van de tak of boom als gevolg.

Bestrijding

Wanneer een boom eenmaal aangetast is, is bestrijding niet meer mogelijk. Er kan wel worden voorkomen dat gezonde bomen worden aangetast door aangetaste exemplaren te vellen en te versnipperen.