Boomziekten

Vrijwel elke boom kan aangetast worden door schimmels, bacteriën en insecten, wij helpen u te achterhalen om welke aantasting het gaat.

massariaSplanchnonema platani

Kenmerken

Massaria is een schimmelziekte die takken aantast. Op de bovenzijde van de tak ontstaan scheuren en een (rossige) verkleuring. Tevens laat de besmette tak het blad (voor een deel) vallen. De aantasting bevindt zich hoofdzakelijk ter hoogte van de takaanhechting.

Mogelijke gevolgen

Door de aantasting van het hout kan uiteindelijk takbreuk ontstaan. De aantasting is vrijwel niet zichtbaar vanaf de grond en er moet met behulp van een hoogwerker of klimmend geïnspecteerd te worden.

Bestrijding

Massaria is niet te bestrijden. Aangetaste takken moeten verwijdert worden voordat ze afbreken. De schimmel verspreidt zich door sporen via de lucht, via vogels maar ook via snoeigereedschap.