Boomziekten

Vrijwel elke boom kan aangetast worden door schimmels, bacteriën en insecten, wij helpen u te achterhalen om welke aantasting het gaat.

korsthoutskoolzwamKretzschmaria deusta

Kenmerken

De korsthoutskoolzwam is een parasitaire houtrotschimmel. Deze zwam veroorzaakt zachtrot. De vruchtlichamen zien er uit als kleine stukjes houtskool. Ze zijn zwart en bros en vrijwel het hele jaar zichtbaar op de stamvoet, vaak tussen de wortelaanlopen in.

Mogelijke gevolgen

Via wonden aan wortels of stamvoet infecteert de korsthoutskoolzwam de boom. Vervolgens veroorzaakt de schimmel zachtrot dat kan leiden tot stambreuk waardoor de boom kan omwaaien. Voor de gevolgen maakt het uit welke boomsoort is aangetast en hoe de conditie van de boom is. Er zijn gevallen bekend van lindes die zeer snel stierven, er zijn ook bomen die nog jaren staan zonder gevaar op te leveren. De aantasting dient dus nauwlettend gemonitord te worden. Afhankelijk van de boomsoort en de conditie kan een aangetaste boom nog jaren blijven staan zonder gevaar op te leveren. De aantasting dient wel nauwlettend gemonitord te worden.

Bestrijding

Bestrijding is niet mogelijk, aantasting met een dergelijke houtrotschimmel is een onomkeerbaar proces. Voorkom schades aan wortels of stam.