Boomziekten

Vrijwel elke boom kan aangetast worden door schimmels, bacteriën en insecten, wij helpen u te achterhalen om welke aantasting het gaat.

echte vuurzwamPhellinus igniarius

Kenmerken

De echte vuurzwam is een parasitaire schimmel. De schimmel heeft een meerjarig hoefvormig vruchtlichaam dat op de stam verschijnt. De kleur varieert van bruin en grijs tot zwart met een lichtere stompe rand. Het vruchtlichaam is hard.

Mogelijke gevolgen

De schimmel zorgt voor witrot in het kernhout terwijl het spinthout onaangetast blijft. Vuurzwam is niet agressief waardoor aangetaste bomen lang in leven kunnen blijven. Bij populieren echter kan stambreuk optreden.

Bestrijding

Omdat het hier om een schimmelaantasting gaat, is bestrijding niet mogelijk.