Boomziekten

Vrijwel elke boom kan aangetast worden door schimmels, bacteriën en insecten, wij helpen u te achterhalen om welke aantasting het gaat.

biefstukzwamFistulina hepatica

Kenmerken

De biefstukzwam is vanaf augustus zichtbaar op de stamvoet van hoofdzakelijk zomereiken. De vruchtlichamen vormen vaak een halfronde cirkel die aan de bovenzijde van rozerood naar bordeauxrood en bruin verkleuren waardoor ze op een biefstuk lijken.

Mogelijke gevolgen

De biefstukzwam veroorzaakt vergroeiingen en misvormingen en op kleine schaal bruinrot. De aantasting verspreidt zich zeer traag door de boom waardoor aantasting meestal beperkt blijft. Aantasting kan breukgevaar veroorzaken.

Bestrijding

bestrijding is niet mogelijk.