Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

zwarte tupeloNyssa sylvatica

Kenmerken

Oorspronkelijk is dit een boom van de moerassige gronden van Noord-Amerika. Ook onder drogere omstandigheden wordt het nog een grote boom. Jonge twijgen hebben ronde lenticellen het omgekeerde eironde blad lijkt op dat van de beverboom. Het meest bijzonder aan deze boom is wel de herfstverkleuring met geel en roodtinten en alles daartussen. Het verschilt per grondsoort hoe de verkleuring uitpakt.

Mogelijke toepassingen

Deze prachtige boom verdient toepassing in stedelijk en landschappelijk gebied. Het is een makkelijke boom die op alle grondsoorten goed zal groeien. Het is ook een boom die veel bijen en vlinders trekt.

Advies over snoeien

Deze boom vraagt geen specifieke snoei.

Mogelijke ziektes

De boom heeft weinig tot geen last van ziekten of aantastingen.