Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

zwarte elsAlnus glutinosa

Kenmerken

de zwarte els heeft een doorgaande stam met veel dunne zijtakken. Gemakkelijk te herkennen aan de katjes en de proppen.

Mogelijke toepassingen

De zwarte els komt in Nederland van nature voor op vochtige bodems en wordt landschappelijk toegepast maar ook in stedelijk gebied. Onder andere in houtwallen, langs watergangen en groenstroken. De boom verdraagt verharding slecht.

Advies over snoeien

De zwarte els vraagt geen specifieke snoei maar verdraagt zware snoei en kan ook beheerd worden als hakhout.

Mogelijke ziektes

Een van de bedreigingen voor oude elzen is de elzenweerschijnzwam. Deze parasitaire houtzwam zorgt voor een verhoogde kans op stam- en takbreuk.