Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

veldiepUlmus minor

Kenmerken

De veldiep heeft een grillige groeivorm. De boom heeft ovaal tot eironde bladeren met de kenmerkende scheve bladvoet. De veldiep heeft een ruwe schors die grijsbruin van kleur is. Op de takken zijn soms kurklijsten zichtbaar, wat deze iep onderscheidt van de meeste andere iepen.

Mogelijke toepassingen

De veldiep wordt vooral gebruikt in landschappelijke beplanting zoals windsingels en bosplantsoenstroken. De bomen wordt weinig aangeplant als straat- of laanboom. Hier worden vaak cultivars voor gebruikt.

Advies over snoeien

De veldiep vraagt geen specifieke snoei.

Mogelijke ziektes

De veldiep is één van de soorten die zeer gevoelig is voor iepenziekte.