Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

treurwilg Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

Kenmerken

De treurwilg is een veel voorkomende solitaire boom langs waterkanten. De boom kenmerkt zich door de afhangende gele twijgen met lancetvormige blaadjes. Een treurwilg groeit breed uit met stevige hoofdtakken.

Mogelijke toepassingen

Een treurwilg vraagt veel ruimte. Deze boom is geschikt om te worden toegepast als solitair in parken, op oevers en op erven. De boom is niet geschikt als laanboom.

Advies over snoeien

Op latere leeftijd krijgt de treurwilg te maken met takbreuk. De zware gesteltakken kunnen uitbreken bij storm. Vaak worden deze oudere exemplaren geknot of gekandelaberd, een ingreep die de treurwilg goed verdraagt. Na de snoei loopt de boom weer uit.

Mogelijke ziektes

De treurwilg heeft weinig tot geen last van ziektes of aantastingen.