Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

reuzenkornoeljeCornus controversa

Kenmerken

Deze bijzondere boom van de tweede grootte kenmerkt zich door zijn horizontale opbouw in etages. Hij wordt breder dan hoog. Ook de 15 cm grote bloemschermen staan horizontaal op korte stelen op de takken. De bladeren zijn zeer onregelmatig en krullen naar buiten om waardoor ook de blauwgrijze onderzijde te zien is. Alle kenmerken samen geven deze kornoelje een zeer hoge sierwaarde gedurende het jaar.

Mogelijke toepassingen

Deze boom leent zich goed voor solitaire toepassing in tuinen, parken of op begraafplaatsen. De boom wortelt oppervlakkig en verdraagt geen verharding. Kan wel goed wind verdragen.

Advies over snoeien

De boom verdraagt alleen snoei in zomer of najaar omdat de sapstroom al vroeg in het voorjaar op gang komt.

Mogelijke ziektes

Deze kornoelje kent weinig problemen door ziekten of aantastingen.