Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

haagbeukCarpinus betulus

Kenmerken

De haagbeuk heeft een gladde, 'gespierde' stam. De knoppen lijken op die van de gewone beuk alleen liggen ze bij de haagbeuk tegen de twijg aan. Het blad heeft een dubbelgezaagde bladrand. De boom vormt een dichte, brede kroon.

Mogelijke toepassingen

De haagbeuk wordt evenals de gewone beuk veel toegepast als haag. Verder is de haagbeuk geschikt voor parken of brede groenstroken. De bomen worden uiteindelijk zeer breed, daardoor ze niet geschikt zijn voor smalle straten of tuinen.

Advies over snoeien

Deze boom vraagt geen specifieke snoei. Er dient wel op gelet te worden dat de boom in de zomer of in het najaar gesnoeid wordt. Wanneer er op het verkeerde moment gesnoeid wordt gaat de boom bloeden.

Mogelijke ziektes

de haagbeuk heeft weinig last van ziektes of aantastingen. Bomen met een slechte groeiplaats hebben vaak last van luizen.