Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

gewone populierPopulus x canadensis

Kenmerken

De gewone populier komt in Nederland massaal voor waardoor de groeivorm voor vele mensen bekend is. Een belangrijk kenmerk is dat een rij populieren zelden recht is maar meestal 'tegen de wind in' staat.

Mogelijke toepassingen

Deze boom wordt veel toegepast als landschappelijke beplanting langs bijvoorbeeld (snel)wegen en kanalen. De boom is minder geschikt om aan te planten in de stad, alleen in parken of brede groenstroken gaat dat goed. In verharding drukt de populier de bestrating omhoog, zelfs asfalt. Door takbreuk, dat bij populieren veel voorkomt, kunnen onveilige situaties ontstaan langs wegen.

Advies over snoeien

De populier vraagt geen specifieke snoei. In verband met takbreuk bij oudere bomen moeten de overbelaste takken ingenomen worden.

Mogelijke ziektes

Omdat de populier zeer zacht hout heeft kunnen aantastingen van houtrotschimmels zich snel ontwikkelen. In populierenbossen kan ook de vuurzwam veel schade veroorzaken. Deze veroorzaakt interne houtrot dat leidt tot stambreuk.