Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

gewone beukFagus sylvatica

Kenmerken

De beuk is te herkennen aan de gladde stam en de brede ronde kroon. Het blad is ovaal en heeft een gave bladrand waar een lichte golf in zit. De takken dragen spits afstaande bruine knoppen.

Mogelijke toepassingen

Het is een veelzijdige boom die in diverse beplantingstypes tot zijn recht komt. De beuk kan zowel solitair, in laanverband als in bosverband aangeplant worden. Er moet wel rekening gehouden worden met het ruimtebeslag dat de beuk inneemt en de schaduw die deze geeft. De gewone beuk wordt evenals de haagbeuk op grote schaal toegepast als haag.

Advies over snoeien

Bij het snoeien van de beuk dient er rekening gehouden te worden met het feit dat de boom een dunne schors heeft. Hierdoor is de boom gevoelig voor zonnebrand. Wanneer er zon op de stam schijnt kan deze verbranden. Jonge beuken blijven daarom vertakt tot aan de grond om pas op latere leeftijd opgekroond te worden, als de bomen zichzelf voldoende schaduw geven.

Mogelijke ziektes

Een beuk kan aangetast worden door diverse parasitaire schimmels waaronder de reuzenzwam. Deze schimmel zorgt op uitgebreide schaal voor wortelrot waardoor de boom op den duur instabiel wordt.