Bijzondere bomen

Verspreid door Nederland staan tal van bijzondere bomen. Hier vindt u de verhalen, foto's en locaties van deze levende monumenten.

gewone beukDe Wijk

Bijzonderheden

Deze beuk is de dikste beuk van de provincie Drenthe.

Locatie

De boom staat in een particuliere tuin aan de Stapelerweg. Vanaf de weg is de boom goed te zien.

Historie

Aan de stam van deze monumentale beuk is te zien dat de boom al veel doorgemaakt heeft. Er is bijvoorbeeld een grote gleuf zichtbaar die nog stamt uit de tijd van de boomchirurgie. Begin jaren '80 is het rotte hout door deze gleuf uit de stam verwijderd. Inmiddels weten we dat de boom deze processen volledig zelf kan reguleren. In de kroon zijn verankeringen aangebracht om te voorkomen dat grote gesteltakken uitbreken tijdens een storm. Eens in de zoveel jaar wordt deze boom bekeken en waar nodig verzorgd door de Bomenwacht, op initiatief van Landschapsbeheer Drenthe.