Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

Japanse sierkersPrunus serrulata

Kenmerken

De Japanse sierkers is een rijk bloeiende kleine boom met een vaasvormige kroon die op latere leeftijd uitzakt. Het blad is toegespitst eirond met een glanzende bovenzijde, de bladrand is scherp gezaagd. In het voorjaar bloeit de Japanse sierkers uitbundig met wit tot roze bloemen. Er komen zelden vruchten aan deze boom.

Mogelijke toepassingen

Aanplanten langs wegen is niet aan te raden in verband met de laag vertakte kroon en het uitzakken van de takken. Een Japanse sierkers is geschikt en geliefd in tuinen en plantsoenen.

Advies over snoeien

De Japanse sierkers vraagt weinig snoei. Eventueel uitgezakte takken innemen of verwijderen.

Mogelijke ziektes

Verschillende schimmels en bacteriën kunnen vat krijgen op deze boom. Voorbeelden daarvan zijn gomziekte en bladluis.