Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

Hongaarse eikQuercus frainetto

Kenmerken

Een snelgroeiende boom met een regelmatige vorm. De bladeren zijn zeer donkergroen. De knoppen en jonge twijgen zijn grijs behaard. De bladeren worden wel 20 cm lang en staan op een korte bladsteel.

Mogelijke toepassingen

Een makkelijke boom die geringe eisen stelt aan de bodem. Het is een goede park en laanboom. Verdraagt wind en een zekere mate van luchtverontreiniging.

Advies over snoeien

Om te voorkomen dat de onderste takken van deze boom tot de grond toe uitzakken kan de boom in de jeugdfase voldoende opgekroond worden.

Mogelijke ziektes

De Hongaarse eik is nagenoeg vrij van ziektes of aantastingen. Boom kan wel aangetast worden door verschillende parasitaire schimmels.