Boomsoorten

Bomenbieb is de online bomengids met uitgebreide informatie en unieke foto's van een groot aantal Nederlandse boomsoorten.

gewone peerPyrus communis

Kenmerken

De gewone peer heeft rond tot ovaal blad dat aan de bovenzijde glimt. In het voorjaar bloeit de peer uitbundig met witte bloemen. De twijgen zijn bruin van kleur en eindigen vaak met een doorn. De vruchten zijn wel eetbaar maar deze zijn minder smaakvol dan gecultiveerde peren.

Mogelijke toepassingen

De gewone peer kan toegepast worden in plantvakken of als straat- of laanboom. De peer verdraagt verharding maar is door de grote vruchten in verharding meestal niet gewenst.

Advies over snoeien

De gewone peer heeft geen specifieke snoei nodig, wel is het belangrijk om de peer in natuurlijke omgeving vrij te zetten in verband met lichtconcurrentie. Voor goede vruchtzetting heeft de boom veel licht nodig. Gecultiveerde soorten behoeven speciale snoei voor fruitbomen.

Mogelijke ziektes

De peer is gevoelig voor diverse ziekten en aantastingen. Buiten een aantal algemene plagen zoals bladluis en meeldauw komt op de peer ook jeneverbesroest voor. Deze aantasting komt zowel op de peer als op de jeneverbes voor.